Alle rittene i serien er selvstendige arrangementer hvor arrangøren selv kan definere nødvendige regler utover fellesreglene for serien.  


Format & retningslinjer

 

 • Det kåres vinnere per klasse både på hvert ritt samt sammenlagt per sesongen.  

 • Den enkelte rytters rangering i serien er basert på plasseringen fra samtlige deltatte ritt. Samtlige avholdte ritt i serien, fratrukket ett, danner grunnlaget for sammenlagtplasseringen for inneværende sesong.

Eksempel 1: ved deltagelse på samtlige ritt vil det rittet hvor man oppnådde dårligst plassering automatisk trekkes ut av rangeringsgrunnlaget.

Eksempel 2: dersom man er med på alle unntatt ett ritt i serien, vil man fortsatt ha oppnådd det maksimale antallet ritt som kan danne grunnlag for rangeringen.

 • Det kåres beste Lag gjennom sesongen. Laget må være påmeldt før sesongstart, og kan ikke endres.

 • Laget må bestå av minst 2 personer.

 • Laget får poeng for de 3 beste plasseringene per ritt i alle klasser som får poeng.

  • Uavhengig av om laget har 4 eller fler deltagere som får poeng er det kun de 3 beste uavhengig av klasse som teller.

 • Startrekkefølge er Damer først, så Menn klassene, så Topp 20 eller 30 menn til slutt. Internt i klassene starter man i tilfeldig rekkefølge med det mellomrommet starteren gir.

 • Topp Menn er basert på inneværende sesongs resultater, eller årets før.

 • 80/20 serien er åpen for alle deltakere fra og med det året rytter fyller 15 år. Husk identifikasjon med fødselsdato ved uthenting av startnummer! 

 • Enkelte av rittene i serien kan være åpne for ryttere under 15 år (13-14år) beroende på forhold hos lokal arrangør.

 • Antallet deltakere på hvert ritt avgjøres av lokale arrangør på bakgrunn av hva denne finner å være gjennomførbart og forsvarlig.

*Poengtabell i bunn

 

 • Damer - 21 til og med 39 år.

 • Menn - 21 til og med 39 år.

 • Master - Damer - 40+ år (Master kan velge å stille i normal klasse)

 • Master - Menn - 40+ år (Master kan velge å stille i normal klasse)

 • U21 Damer - 17 til og med 20 år.

 • U21 Menn - 17 til og med 20 år.

 • 15-16 år Gutter - Får ikke poeng i serien, men rangeres i hvert ritt.

 • 15.16 år Jenter - Får ikke poeng i serien, men rangeres i hvert ritt.

 • Explorer - 17 og oppover. Får ikke poeng i serien, og resultatene blir ikke sortert på tid.

  *Om det er for få deltagere i en klasse kan den bli slått sammen med andre klasser.

klasser


Generelt

 • Påmelding og betaling av startavgift gjøres online innen angitt påmeldingsfrist.

 • Påmeldingsavgift kan ikke refunderes.

 • Samtlige deltakere må ha gyldig lisens (NCF) og skal fremlegge dette ved henting av startnummer. Dersom en ikke har helårslisens kan engangslisens løses i forbindelse med påmeldingen. For mer informasjon se NCF lisenssider.

 • Ryttere er selv ansvarlig for å sette seg inn i informasjon som arrangør gir for hvert ritt. Delta/send noen du kjenner for å delta på informasjonsmøter. 

 • Ryttere skal følge merkinger og anvisninger satt av arrangør. Ryttere skal holde seg til stien, ikke kappe svinger eller ta snarveier som opplagt gir en tidsfordel. Bryter man merkebånd må man tilbake i løypa der man brøyt båndet.

 • Stivett og respekt for natur er grunnleggende elementer for arrangementene både for å bevare fine stier og for å bevare et godt forhold med lokale interesser.  Det er derfor forbudt med forsøpling eller unødig ødeleggelse av stier. 

 • Mislighold av regler kan føre til tidsstraff eller diskvalifisering basert på alvorlighetsgrad.


Sikkerhet

 • Ryttere skal bruke hjelm når de sykler, både opp og ned. Hjelmen skal være på hodet med hakerem festet under haken.

 • Øvrige beskyttelse og rustning som kne, albu, rygg osv er valgfritt.

 • Den enkelte rytter plikter å stoppe og hjelpe en skadet rytter, og sørge for at nærmeste vakt får beskjed om hendelsen. Ved behov skal nødnummer ringes umiddelbart. Tapt tid kan bli skjønnsmessig justert basert på en vurdering av den aktuelle arrangør. Det oppfordres på det aller sterkeste å ha med mobiltelefon med tilstrekkelig batteri: du kan være første person som oppdager en alvorlig skade!


UTSTYR

 • Rytter får bare lov til å bruke en og samme sykkel per ritt

 • Det er ikke lov med hjelp fra støtteapparat utenifra under ritt. I enkelte ritt som åpner for deltagelse av yngre kan det være andre regler på dette. 

 • Man skal være selvforsynt med reservedeler, mat, og drikke under hele rittets varighet. Å hjelpe en medrytter er lov. 

 • Depotområde kan forekomme kun på anviste steder, dette bestemmes av enkelte arrangør. Det er ellers forbudt å legge fra seg utstyr utenfor anviste plasser.


Sist oppdatert Mai 2019