NCF

Utvikling av enduro i Norge

Enduro sykling er godt etablert i Norge nå. Det har utviklet seg fra noen få, små ritt til over 1000 deltagere i året. Hvor går veien videre?

I 2012 startet gutta i Nesbyen det første endurorittet i Norge. 15 stykker deltok, inkludert de 2 arrangørene selv.
I 2013 ble den første fulle sesongen i 80/20 Enduro Series arrangert. og deltakerantallet steg drastisk. På dette tidspunktet var ikke enduro en egen gren i Norges Cykle Forbund (NCF). Rittene ble arrangert som “Turritt” innunder NCF sin paraply. Ikke alle arrangører var en sykkelklubb, men en sykkelklubb har alltid stått i bakgrunnen på papiret. Dette hadde å gjøre med forsikring av rittene. Selv om alle hadde underskrevet på ansvarsfraskrivelse så hadde arrangør til syvende og sist stått ansvarlig om noen skulle havne i rullestol for resten av livet, eller i verste fall dø. Naturlig nok ikke et ansvar noen arrangør ville ta på seg.

Turritt reglementet er ikke så strengt stort sett, og det har fungert godt å arrangere enduroritt under denne paraplyen. Oppå turritt reglementet har 80/20 Enduro Series sine egne regler som gjør enduro til enduro. En av fordelene med turritt er at det ikke er noen ressurskrevende krav fra NCF. Ingen kommissærer, og ingen krav til spesiell profilering eller merking. En hindring turrittreglementet derimot legger på enduro er at det er 17 års aldersgrense. Greit for de fleste av oss. Enduro egner seg nok ikke for de yngste uten egen tilrettelegging heller. Men for de på 15-16 år kan det passe fint. Etter en undersøkelse vi hadde i høst så vi også at mange nok ønsker de under 17 velkommen. Det er naturligvis rom for å arrangere endruoritt i aktiv klasse. Dette medfører sånn regelverket er i dag en god del økte utgifter og andre ting som gjør det mindre aktuelt for flere av de lokal arrangørene. De ekstra ressursene det krever gjør det rett og slett ikke aktuelt å ha med de under 17.

Etter en artikkel i Terrengsykkel november hvor NCF viste sært dårlig innsikt til hva endurosykling er, ble den fulgt opp av en ny, langt mer positiv, artikkel med ny generalsekretær i NCF, Eystein Stokstad.
Etter denne artikkelen tok vi i 80/20 Enduro Series kontakt med Eystein for en prat om hva vi kan gjøre fremover. Spesielt for å få med de under 17, men uten at det pålegges en masse krav som gjør det mer krevende å arrangere ritt.
80/20 Enduro Series fungerer i dag som Norges Cup i enduro. Dialogen med NCF går også på hvordan vi skal få formalisert en Norges Cup og hvordan vi skal få ett NM på sikt.
Etter det første møtet ble det klart at dette jo angår resten av enduro Norge også. Østafjells Enduro Serie er kontaktet, og NCF søker nå etter andre som vil være med å skape historien om hvordan enduro skal være i Norge.

Sykkelforbundet har skrevet en kort artikkel om det her. Klikk deg inn og kontakt NCF om du vil være med på veien videre.

Foto: Frode Koppang, 80/20 Bodø Enduro

Foto: Frode Koppang, 80/20 Bodø Enduro