Endringer i tidtakning for alle ritt 2016

De siste årene har vi opplevd problemer med tidtaking ved enkelte ritt i 80/20-serien. De største utfordringene vi har identifisert med systemet brukt hittil har vært knyttet til strenge avhengigheter til forhåndsdefinerte starttider og startrekkefølge. Med bakgrunn i dette endrer 80/20 fra og med 2016 prosedyre for tidtaking ved alle ritt.

Endringene i tidtaking vil bli godt annonsert på ryttermøtene ved alle ritt. Denne artikkelen er kun ment til informasjon og å gi ryttere en ide om hva disse endringene praktisk vil si i forkant av rittene.

Endringer:

 • Hver etappe er åpen i et tidsvindu
 • Ingen seedingomganger - ryttere velger selv startrekkefølge på hver etappe
 • Utdelt startnummer brukes kun for identifisering av rytter – ikke til startrekkefølge!
 • Ryttere klokkes ut av start – på samme måte som i målgang
 • 30 sek startintervaller - ryttere startes hvert hele og halvminutt.
 • Damer og herrer kjører flettet i samme pulje

 

Hva krever dette av ryttere:

 • Som tidligere er rytter selv ansvarlig for å rekke start innen etappen lukker
 • Rytteren må selv vurdere hvordan en velger å legge opp rittet og hvor i puljer man ønsker å starte.
 • Følge og respektere instruksjoner fra tidtakere - ved start og målgang.
 • Rytterne har også ansvar for å for holde flyten i rittet.
 • Ryttere i kø ved startgang skal være klar til start. Er ikke rytter klar når det nærmer seg start skal rytteren tre ut eller bakover i køen.

 

Det legges opp til at ryttere skal tilstrebe å gjennomføre rittet uten unødige opphold og raskest mulig etter egen evne.

Hensikten med endringene på tidtakingsystemet er å gi ryttere mer fleksibilitet i gjennomføringen av rittet samt å unngå strenge avhengigheter til faste starttider. Hensikten med endringene er altså ikke å gi ryttere mer tid til å gjennomføre rittet.

Åpningstidene for hver etappe vil settes slik at det skal være godt rom for å starte alle ryttere når det er en jevn flyt i rittet. Selv om det skal være mulig å gjennomføre rittet ved sen start på etapper – gir dette mindre tidsmessig fleksibilitet i gjennomføringen.

 

Hva om man kommer for sent til en etappe?

Om en enkelt rytter ikke rekker start vil man kunne risikere tidsstraff eller i verste fall å ikke få tid på følgende etappe. Dette grunnes i at rytteren selv er ansvarlig for en effektiv gjennomføring av rittet uten unødig opphold.

Om det er forhold i rittet som gjør at større partier ryttere ikke rekker start ved en eller flere etapper – kan arrangør avgjøre utvidelse/flytting av åpningstider ved etapper.

Tidtakingstjeneste for sesongen 2016 vil som tidligere være levert av EQ Timing.