17års aldersgrense, alderskontroll ved ritt og tilrettelegging for klasse 13-16 år

Vi vet at det er flere ryttere i alderen 13-16 år som ønsker å delta på våre ritt. Vi jobber med å tilrettelegge for denne klassen, men det er organisatoriske og sikkerhetsmessige vurderinger som gjør at det per i dag er 17-års aldersgrense for alle ritt i 80/20-serien.

Grunnet lisensreglement har vi kun lov å tillate ryttere med gyldig lisens over 17 år å stille til start. Samtidig mener vi i 80/20 selv at enduro-ritt, sammenliknet med utfor- og ordinære terrengsykkelritt, er meget krevende og stiller andre krav til rytteren (både fysikk og mentalt). Slik rittene i 80/20-serien blir gjennomført per i dag er det flere utfordringer vi ønsker å imøtekomme før vi føler oss komfortable med å åpne for alle ryttere i klassen 13-16 år i alle våre ritt. Vi arbeider med å få gjennomført dette for enkelte ritt denne sesongen, og for de rittene dette gjelder vil det bli annonsert i forkant av de aktuelle arrangementene gjennom 80/20 sine kanaler.

Tross nåværende aldersgrense har vi oppdaget at ryttere som ikke er gamle nok er påmeldt og står på startlistene til våre ritt. Aldersgrensen er kommunisert på våre websider samt at våre påmeldingssystemer har sperre ihht. aldersklasser, så hvordan dette har gått til er ennå ikke kjent. Dette er noe vi ikke kan akseptere og vi ser oss nødt til å innføre alderskontroll på rittene, så husk identifikasjon med fødselsdato ved uthenting av startnummer! 

Les alle regler for 80/20-ritt her!

Vi håper alle respekterer vurderingene vi gjør med tanke på organiseringen av disse rittene, og at de nedskrevne reglene overholdes. Lisens- og aldersfusk er uakseptabelt og kan medføre store konsekvenser for rytteren, rittarrangør og 80/20-serien om uhell skal inntreffe.